Onkologia integracyjna

Onkologia integracyjna – najświeższe badania i wnioski

W 1991 roku Kongres Stanów Zjednoczonych nakazał Narodowym Instytutom Zdrowia (NIH) utworzenie Biura Medycyny Alternatywnej, mającego za zadanie badanie alternatywnych terapii medycznych, zwłaszcza w onkologii. Wkrótce potem Narodowy Instytut Raka (NCI) utworzył swoją własną dywizję medycyny komplementarnej i alternatywnej (Biuro Medycyny Komplementarnej i Alternatywnej). 

W maju 2023 roku ukazał się artykuł opublikowany w USA w czasopiśmie Integrative Cancer Therapies podsumowujący ostatnie osiągnięcia instytutów badawczych. Przyglądamy się w nim przełomom, niedociągnięciom i kierunkom przyszłości. Istnieją ekscytujące możliwości ukierunkowania przyszłych kierunków naszej ugruntowanej subdyscypliny, a w ciągu ostatnich 30 lat dokonaliśmy cennych postępów w dziedzinie onkologii integracyjnej. Poniżej możesz zapoznać się z najważniejszymi wnioskami.

Onkologia integracyjna - postępy w badaniach

To fascynujący czas dla naturopatii i onkologii integracyjnej, ponieważ ta dziedzina wcześnie zastosowała nowoczesne osiągnięcia biologii molekularnej i genetyki w kontekście nowotworów. Dodatkowo, już na wczesnym etapie uwzględniono postępy w dziedzinie psychoneuroendokrynoinmunologii oraz medycyny roślinnej. Badacze naturopatycznej onkologii opracowali lepsze metody badawcze w celu oceny wpływu onkologii integracyjnej na wyzdrowienie a także jakość życia i zdrowie duchowe. Najważniejsze wnioski:

1. Pojawiły się obiecujące badania kliniczne dotyczące stosowania wysokich dawek kwasu askorbinowego w postaci dożylnej jednocześnie z niektórymi lekami chemioterapeutycznymi, co przyczyniło się do osiągnięcia korzystnych rezultatów pod względem wolności od choroby i poprawy jakości życia. 

2. Hipertermia wykazuje dużą obietnicę w leczeniu niektórych guzów stałych, w tym złośliwego raka mózgu.

3. Testowanie mikrośrodowiska guza i immunoterapie z inhibitorami PDL-1 przynoszą zaskakująco doskonałe wyniki w pewnej grupie pacjentów onkologicznych. 

4. Sekwencjonowanie DNA guza (guza usuniętego i krążącego DNA guza we krwi) doprowadziło do spersonalizowanych precyzyjnie ukierunkowanych terapii. 

5. Rola metabolizmu glukozy w postępie nowotworu jest lepiej zrozumiana, a dostępne są lepsze terapie (np. posty okresowe, metformina). 

6. Medyczna marihuana odgrywa większą rolę w leczeniu skutków ubocznych chemioterapii i wykazuje obietnice w zakresie efektów przeciwproliferacyjnych. 

7. Zdobyto większe zrozumienie wzajemnego uzależnienia i regulacji procesów w psychoneuroendokrynoinmunologii (PNEI). Rozwijająca się dziedzina PNEI wykładniczo poszerzyła dyskusję na temat tumogenezy, apoptozy i wprowadziła do dziedziny badania bardziej holistycznych podejść do regulacji układu immunologicznego i opieki nad chorymi na raka. 

8. Psychodeliczna terapia wspomagana psychoterapią zyskuje uznanie, zwłaszcza u pacjentów onkologicznych borykających się z demoralizacją, egzystencjalnym i duchowym zagrożeniem, lękiem, depresją i traumą związaną z diagnozą i leczeniem nowotworu. 

9. Zdrowie psychiczne pacjentów onkologicznych częściej się bada i mierzy za pomocą skal zatwierdzonych przez NIH. Na przeciw temu wychodzi psychoonkologia.

10. Terapie umysł-ciało są skuteczne w redukowaniu związanych z rakiem dolegliwości i są częścią wielu programów opieki nad chorymi na raka.