„Medycyna zawsze pozostanie sztuką, gdyż lekarze będą mieć do czynienia z indywidualnym, zróżnicowanym człowiekiem, a nie z uogólnionym modelem.”

Antoni Kępiński

Jubileusz Będzińskiego Stowarzyszenia Amazonek

Z okazji 20-lecia Będzińskiego Stowarzyszenia Amazonek pragniemy w imieniu całego zespołu Life Clinic złożyć gratulacje oraz życzenia owocnej współpracy, radości z kolejnych projektów i akcji profilaktycznych.Wszystkiego, co najlepsze!