„Medycyna zawsze pozostanie sztuką, gdyż lekarze będą mieć do czynienia z indywidualnym, zróżnicowanym człowiekiem, a nie z uogólnionym modelem.”

Antoni Kępiński

dr hab. n. med. Bogdan Michalski

specjalizacja w dziedzinie ginekologii onkologicznej oraz położnictwa i ginekologii

  • Ukończył Amerykańską Szkołę Cytologii oraz posiada Europejski Certyfikat w dziedzinie Kolposkopii.
  • Adiunkt habilitowany w Zakładzie Profilaktyki Ginekologicznej Katedry Zdrowia Kobiety Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
  • Prezes Polskiego Towarzystwa Hipertermii Onkologicznej.
  • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Higienicznego.
  • Członek Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej – ESGO.
  • Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.
  • Przewodniczący Rady Fundacji „Różowa Konwalia” im. prof. Jana Zielińskiego.
  • Pracuje w Szpitalu TOMMED w Katowicach.
  • Przez 10 lat był Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie ginekologii onkologicznej.
  • Autor 160 publikacji i prac naukowych opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Prelegent podczas kilkudziesięciu konferencji naukowych, laureat wielu nagród za osiągnięcia w pracy naukowej.
Specjalistka z zakresu onkologii klinicznej oraz immunologii klinicznej. Od 2006 roku pracuje na oddziale onkologicznym Katowickiego Centrum Onkologii.
Na co dzień zajmuje się poradnictwem dla pacjentów cierpiących z powodu nowotworów litych (nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, głowy i szyi, piersi, przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego, płuc, klatki piersiowej i innych) dobierając postępowanie terapeutyczne i strategię postępowania klinicznego dla danego chorego. Służy też kompleksowymi informacjami z zakresu finansowania leczenia, indywidualnej terapii farmakologicznej bólu związanego z nowotworami oraz leczenia wspomagającego powikłań chemio- i radioterapii. Dodatkowo przeprowadza także badania dermatoskopowe zmian skórnych.

Ordynator oddziału chirurgii Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach, specjalista z wieloletnim doświadczeniem klinicznym w zakresie chirurgii ogólnej, diagnostyki nowotworów, postępowania terapeutycznego oraz opieki nad chorymi po leczeniu onkologicznym.
W codziennej praktyce stawia na nieustanne doskonalenie umiejętności połączone z indywidualnym podejściem do pacjenta i nastawienie na poprawę jakości jego życia – zwłaszcza po chorobie nowotworowej. Dr Andrzej Grabarczyk od lat poświęca się także kształceniu przyszłych lekarzy specjalistów nie tylko poprzez publikacje naukowe w prestiżowych czasopismach i współtworzenie podręczników dla specjalizujących się w chirurgii ogólnej, ale przede wszystkim poprzez dzielenie się wiedzą praktyczną, udział w licznych konferencjach, zjazdach i warsztatach. Dr Grabarczyk ukończył kursy z zakresu medycyny estetycznej ( w tym bardzo ważne z dermatoskopii).

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalistka z zakresu chorób wewnętrznych z wieloletnim doświadczeniem.
Kierowała oddziałem chorób wewnętrznych w szpitalu miejskim w Katowicach, od czternastu lat z sukcesami prowadzi internę w Świętochłowicach.
Do każdego pacjenta stara się podchodzić indywidualnie, a długoletnia praktyka pozwala jej w sposób całościowy spojrzeć na chorego zmagającego się m.in. z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, chorobami układu krążenia, schorzeniami wątroby, nerek oraz płuc. Swoje doświadczenia i umiejętności nieustannie wzbogaca poprzez regularne uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych sympozjach naukowych pozostając w kontakcie z wieloma wybitnymi specjalistami w Polsce i w Europie.
Kształci też przyszłych internistów kierując specjalizacjami lekarzy rezydentów w zakresie chorób wewnętrznych.

Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Podstawowych Nauk Biomedycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, wcześniej Asystent w Zakładzie Fizjologii, Katedry Nauk Fizjologiczno-Medycznych, Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Kierownik, pomysłodawca i założyciel studiów podyplomowych: Trener Zdrowego Stylu Życia. Szkoleniowiec z zakresu fizjologii i patofizjologii żywienia na ministerialnych kursach, szkoleniach i sympozjach dietetycznych, prelegent na międzynarodowych konferencjach Nutrition&Health. Współautor projektu: Wykorzystanie nutrigenomiki i nutrigenetyki w kompleksowej terapii onkologicznej. Dietetyk sportowy i kliniczny. Współtwórca produktów z zakresu zdrowej żywności – Masło Orzechowe Sport Plus. Autor i współautor wielu publikacji naukowych w czasopismach w listy filadelfijskiej i listy czasopism z Impact Factor.

Psycholog ze specjalnością psychologia kliniczno-wychowawcza dzieci oraz psychologia kliniczna człowieka dorosłego, trenerka, ekspert w zakresie wspierania rozwoju kompetencji psychospołecznych. Od lat pracuje z osobami doświadczającymi różnego rodzaju kryzysów: w rodzinie, w pracy, w życiu osobistym ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji ciężkiej choroby osoby najbliższej.
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim oraz licznych kursów oraz szkoleń. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje.
Pasjonatka wycieczek górskich oraz fotografii.

Absolwentka studiów z zakresu Położnictwa, Edukacji Zdrowotnej z Rehabilitacją oraz Technologii informatycznych w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia, słuchaczka studiów doktoranckich Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Regularnie uczestniczy w kursach doskonalących. Od kilku lat zaangażowana w realizację programu zdrowotnego HPV organizowanego przez Urząd Miasta Katowice.

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej (Śląskiego Uniwersytetu Medycznego)

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz kierunku Zarządzanie na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Doświadczony menedżer i menedżer sportu. Sportsmenka – kilkukrotna medalista Mistrzostw Polski i Europy w Judo i Ju-Jitsu. Autorytet w dziedzinie automotywacji i motywowania innych. Interesują ją nowoczesne rozwiązania informatyczne i technologie.