ZAKRES USŁUG

 • Wizyta lekarska konsultacyjna
 • Wizyta terapeutyczna
 • Onkotermia (z zastosowaniem onkotermu firmy Oncotherm.org)
 • Laseroterapia
 • Terapia preparatami wzmacniającymi
 • Dietetyka
 • Rehabilitacja
 • Fizjoterapia
 • Psychoonkologia
Wizyta lekarska konsultacyjna
 • badanie fizykalne (przedmiotowe) ustalające rozpoznanie choroby, stopień zaawansowania, przebyte choroby i formy leczenia, ogólny stan zdrowia, ocena dotychczasowych badań morfologicznych i obrazowych; kierowanie na badania dodatkowe w razie braku możliwości pełnej oceny bieżącego stanu zdrowia;
 • ocena przebytego leczenia wspomagającego jeśli takie było prowadzone w przeszłości;
 • dokonanie analizy leków przyjmowanych przez pacjenta;
 • ocena możliwości wystąpienia interakcji aktualnie przyjmowanych leków z proponowanym leczeniem integracyjnym;
 • dopasowanie leków wspomagających do aktualnie prowadzonego leczenia klinicznego zarówno pod względem składu i dawki, oraz terminu przyjmowania;
 • ustalenie metodyki leczenia wspomagającego oraz terminarza leczenia;
 • wykonanie dodatkowych niezbędnych badań laboratoryjnych wskazujących na dynamikę procesu chorobowego, a także badania genetycznego określającego bieżący stan choroby nowotworowej.
Wizyta terapeutyczna

Wizyta terapeutyczna, podczas której wykonywane są zabiegi z dziedziny leczenia wspomagającego przed i po leczeniu chirurgicznym oraz w trakcie i po leczeniu chemioterapią i radioterapią.

Onkotermia (z zastosowaniem onkotermu firmy Oncotherm.org)

Onkotermia podnosi efektywność chemio- i radioterapii. Onkotermia opiera się na klasycznej metodzie hipertermii, jednak stanowi jej następną generację. Tkanka nowotworowa ma większe przewodnictwo niż tkanka zdrowa w związku z tym onkotermia selektywnie niszczy komórki nowotworowe poprzez użycie określonej dawki energii. Pole elektryczne intensywniej przepływa przez tkankę nowotworową. Ten efekt określamy jako “selekcja na poziomie komórkowym”.

W onkotermii stosuje się modulowane pole elektryczne o częstotliwości nośnej 13.56 MHz generowane dwiema aktywnymi elektrodami. Mobilną elektrodę ustawia się zgodnie z leczonym obszarem ciała, zaś druga – stacjonarna elektroda zintegrowana jest z łóżkiem terapeutycznym.

Laseroterapia

Laser może być wykorzystywany w ostrych oraz przewlekłych stanach chorobowych. Zabiegi stosowane są w przypadkach stanów zapalnych, zespołów bólowych, zaburzeń reumatycznych, regeneracji uszkodzonych tkanek.

Prowadzimy laseroterapię w schorzeniach takich, jak:

 • leczenie powikłań po leczeniu chirurgicznym, chemioterapią i radioterapią nowotworów,
 • trudno gojące się rany oraz blizny pooperacyjne,
 • krwiaki,
 • choroby dermatologiczne,
 • obrzęki, owrzodzenia,
 • neuropatia cukrzycowa.

Wykorzystujemy laser w fizykoterapii:

 • schorzenia stawów,
 • bóle kręgosłupa,

Gwarantujemy bezpieczeństwo zastosowania lasera, gdyż używamy urządzeń specjalistycznych, opracowanych do konkretnych zabiegów, stwarzających minimalne ryzyko powikłań. W zakresie schorzeń leczonych przez nas, laseroterapia nie wchodzi w konflikt z chemioterapią.

Rodzaje dostępnej w naszym Centrum laseroterapii:

 • PDT (photodynamic therapy) – terapia fotodynamiczna jest metodą leczenia w której komórki nowotworowe po użyciu światłouczulacza mogą zostać zniszczone poprzez ich naświetlanie.
 • SDT (sonodynamic therapy) – terapia sonodynamiczna, działająca głębiej, niż PDT.
Terapia preparatami wzmacniającymi

Leki komplementarne wywodzą się z produktów naturalnych. Nie mogą one stanowić alternatywy dla leczenia farmakologicznego, jednak mogą, a nawet powinny być jego uzupełnieniem. Stosujemy terapię (w tym wlewy dożylne) na bazie różnych zestawów preparatów wzmacniających i regulujących metabolizm organizmu. Wszystkie nasze preparaty posiadają wymagane atesty, są bezpieczne i legalnie wprowadzane na rynek.

 

Terapia kurkuminą

30 lat badań (strukturę związku zbadano już w 1910 roku przez Kostanecki S., Miłobędzka J., Lampe W.) potwierdzają fakt, że kurkumina może być najważniejszym partnerem w leczeniu chemioterapią przede wszystkim poprzez zapobieganie oporności na cytostatyki oraz potęgowanie ich reakcji terapeutycznej w takich nowotworach, jak:

 • rak prostaty,
 • rak piersi,
 • rak jelita grubego,
 • rak trzustki,
 • rak jelita cienkiego,
 • glejak wielopostaciowy,
 • rak nabłonkowy,
 • rak głowy i szyi,
 • rak jajnika,
 • rak płuc.

Kurkumina posiada działanie profilaktyczne i terapeutyczne poprzez:

 • działanie przeciwzapalne,
 • immunostymulację,
 • działanie ochronne na nerwy, serce, wątrobę i nerki,
 • działanie przeciwnowotworowe,
 • działanie minimalizujące powikłania leczenia radioterapią i chemioterapią,
 • działanie spowalniające proces powstawania przerzutów odległych,
 • działanie antyangiogenne,
 • uwrażliwienie na działanie promieniowania i chemioterapii.

 

Witaminoterapia

Antynowotworowe właściwości witaminy C (askorbinianu, kwasu askorbinowego) potwierdził i opublikował National Institute of Health. Witamina C niszczy komórki nowotworowe, zmniejsza ból nowotworowy, niweluje zmęczenie, zwiększa poziom energii, podnosi odporność na infekcje, wspomaga leczenie stanów zapalnych i poprawia apetyt. Stanowi więc silne wsparcie organizmu podczas choroby, jednocześnie zmniejszając skutki obciążającego tradycyjnego leczenia onkologicznego.

Podawanie witaminy C dożylnie podnosi jej przyswajalność niemal do 100 procent. Przyjmowanie jej doustnie nie daje zadowalających wyników, gdyż nie wchłania się ona przez układ pokarmowy na zadowalającym poziomie, a nadmiar zostaje wydalany przez nerki. W historii medycyny nie zanotowano ani jednego przypadku przedawkowania witaminy C zagrażającego życiu. Zapasy witaminy C w organizmie są bowiem niewielkie , a największe jej ilości znajdują się w organach odznaczających się wysoką aktywnością metaboliczną: nadnerczach, mózgu, wątrobie, gruczołach śluzowych, trzustce oraz płucach. Podczas przewlekłej choroby aktywność tych narządów spada.

Obniżenie poziomu witaminy C w organizmie może objawiać się ogólnym osłabieniem i zmęczeniem, zwiększoną podatnością na infekcje, zmniejszeniem wydolności fizycznej, pogorszeniem gojenia się ran, krwawieniem dziąseł, zaburzeniami w tworzeniu kolagenu.

Dietetyka

Jak wskazują wyniki badań ok. 30 proc. chorób nowotworowych ma związek z nieprawidłowym sposobem odżywiania się. Z raportu World Cancer Research Fund jednoznacznie wynika, że złe nawyki żywieniowe są dziesięciokrotnie ważniejszymi czynnikami ryzyka rozwoju poszczególnych rodzajów nowotworów u człowieka w porównaniu do reszty czynników etiologicznych. Niezwykle ważna jest więc profilaktyka, a zatem ustalenie takiego programu żywieniowego, dzięki któremu można cieszyć się smakami, zachowując przy tym rozsądek i przede wszystkim zdrowie. W sytuacji, gdy zostanie zdiagnozowana choroba, dieta zyskuje na znaczeniu. Zmiana stylu życia i nawyków żywieniowych stanowi wówczas poważne wsparcie dla organizmu. Z pomocy dietetyka powinni korzystać pacjenci w trakcie chemio- i radioterapii, pacjenci paliatywni oraz te osoby, które w wyniku leczenia onkologicznego posiadają różnego rodzaju dysfunkcje tj. wyłoniona stomia, zespół niewłaściwego wchłaniania, czy zaburzenia przełykania. Dietoterapia w znaczącym stopniu, pomaga w rekonwalenscencji oraz może wyciszać reakcje kancerogenne czy przerzutowe.

Należy pamiętać, że nie istnieje jedna, zunifikowana dieta dla wszystkich. Dla właściwego zaprojektowania programu wspomagania terapii żywieniem, znaczenie ma wiek i płeć chorego, jego kondycja, stopień zaawansowania choroby, etap leczenia, poziom zużycia energii przez pacjenta oraz inne parametry somatyczne, dlatego tak ważna jest konsultacja ze specjalistą – dietetykiem. Samodzielne ustalenie programu żywieniowego może mieć skutek odwrotny i prowadzić do zaostrzenia objawów i nieodwracalnych skutków choroby.

Prawidłowo zbilansowana dieta dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta w znacznym stopniu podniesie tolerancję na chemio- i radioterapię, przyczyni się do wzmocnienia organizmu w walce z chorobą oraz po niej, a także może wykazać protekcyjne działanie na komórki, zapobiegając mutacjom dietozależnym.

Rehabilitacja

Wkrótce więcej szczegółów.

Fizjoterapia
 • terapia manualna – rozluźnianie tkanek, stawów, manipulacje oraz mobilizacje stawów, rozciąganie;
 • ćwiczenia indywidualne dla pacjenta, pomagające utrzymać lub zbudować siłę mięśniową, zwiększające zakres ruchu;
 • terapie tkanek miękkich, w tym terapia blizny – uelastycznienie spiętych miejsc na skórze i mięśniach; uplastycznienie blizny, która często jest bolesna i ogranicza ruchomość;
 • masaż klasyczny, relaksacyjny, masaże lecznicze.
Psychoonkologia

Psychoterapia pacjentów i ich bliskich skupia się na:

 • profilaktyce chorób nowotworowych (nabyciu nawyków życiowych chroniących przed nadmiernym stresem),
 • wsparciu osób chorych, wzmocnieniu ich psychiki w celu jak najlepszego radzenia sobie ze stanem choroby,
 • wsparciu bliskich chorego, pomocy w akceptacji sytuacji nowej.

Diagnoza onkologiczna i proces choroby jest sytuacja krytyczną – przełomową zarówno dla pacjenta, jak i jego bliskich. Wymaga ona wyuczenia nowych zachowań, przeorganizowania dotychczasowego życia.

W ramach pracy z pacjentem i jego rodziną w trakcie choroby i leczenia proponujemy:

 • odzyskanie równowagi życiowej,
 • kontrolę emocji, w tym minimalizacja lęku,
 • zarządzanie relacjami z innymi ludźmi, szczególnie z rodziną,
 • oznaczenie celu w sytuacji nowej.

medicare-logo-white

Sed magna nulla, pulvinar vel ante vel, fringilla vulputate nibh. In placerat facilisis tincidunt. Integer quis erat dictum, placerat massa non, bibendum ante. Duis aliquet tellus magna, quis egestas enim vulputate sed. Phasellus in dui malesuada, lacinia urna sed.