LIFE CLINIC KATOWICE

O nas

Life Clinic Katowice jest nie tylko placówką specjalistycznych gabinetów medycznych, ale przede wszystkim koncepcją wielokierunkowego podejścia do leczenia osoby dotkniętej chorobą nowotworową. Podstawą naszej pracy jest działanie zespołowe, nie tylko onkologów różnej specjalności, ale także dietetyków onkologicznych, psychoonkologów i fizjoterapeutów onkologicznych przy wykorzystaniu zaawansowanych metod diagnostycznych, które pozwalają na dokładną ocenę aktualnego stanu zdrowia pacjenta a przede wszystkim na precyzyjnym opisaniu bieżącego stopnia zaawansowania choroby.

+48 663 40 41 42

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

Nasze doświadczenie

Koncepcja stworzenia tego szczególnego miejsca, jakim jest Life Clinic Katowice zrodziła się z nabytego doświadczenia medycznego personelu placówki ale przede wszystkim na podstawie wieloletniej obserwacji pacjentów, prowadzonych rozmów z chorymi na raka, jak i z członkami ich najbliższej rodziny. 

Wiemy, że osoba dotknięta chorobą nowotworową wymaga od nas dużej wrażliwości, cierpliwości, głębokiego humanizmu i wiedzy z zakresu psychoonkologii dlatego, że zdecydowaliśmy się pracować dla chorych ze szczególną chorobą jaką jest rak.
Nasze metody leczenia

Postęp naukowy w dziedzinie onkologii ostatnich dekad, wprowadzenie nowych technologii do medycyny wpływa znacząco na odhumanizowanie zawodu lekarza co stwarza duże zagrożenie dla prawidłowych relacji między lekarzem a chorym. 

Naszą naczelną zasadą w pracy z pacjentem w Life Clinic Katowice od pierwszej rozmowy z chorym, poprzez proces diagnostyczny i w dalszym procesie leczenia jest niepodważalna reguła, że leczymy chorego a nie chorobę!! 

Dzięki dynamicznemu rozwojowi genetyki człowieka w ostatnich dekadach oraz współpracy z zagranicznymi ośrodkami diagnostycznymi stało się możliwym zastosowanie najnowocześniejszych metod diagnostyki molekularnej w chorobie nowotworowej, określenie ryzyka zachorowania w przyszłości, przewidywanie negatywnej reakcji na leczenie i w końcu opracowania skutecznych terapii dla każdego pacjenta indywidualnie.

Zastosowanie genetycznych testów onkologicznych w Life Clinic Katowice jest bardzo wszechstronne i umożliwia spersonalizowanie leczenia dzięki zastosowaniu indywidualnego profilu leków, suplementacji, diety, radioterapii i hipertermii. Umożliwia monitorowanie skuteczności podjętego leczenia, monitorowanie ilości krążących komórek nowotworowych, jak i bardzo wczesne wykrywanie oznak rozwijającego się nowotworu w grupie osób z podwyższonym ryzykiem choroby.

Stosowane w Life Clinic Katowice profile genetyczne stanowią także wytyczne do zastosowania terapii celowanych, takich jak Wspierającej Terapii Oligonukleotydami, terapii Komórkami Dendrytycznymi, Immunoterapii oraz Przeciwciałami Mononuklearnymi.
Nasz sprzęt medyczny i możliwości

Life Clinic Katowice posiada Oncoterm, który poprzez zastosowanie hipertermii regionalnej jest najbardziej aktywną formą stymulowania własnego układu odpornościowego pacjenta przed, w trakcie i po leczeniu onkologicznym. Hipertermia jest niekwestionowaną metodą uzupełniającą chemioterapię i radioterapię. Wspólne zastosowanie chemioterapii i hipertermii powoduje zwiększenie wchłaniania cytostatyków przez komórkę nowotworową oraz korzystnie zmienia wewnątrzkomórkową dystrybucję leku. Hipertermia zwiększa szybkość reakcji chemioterapeutyku poprzez przyspieszenie wewnątrzkomórkowego metabolizmu leku. Hipertermia hamuje naprawę DNA i tym samym zwiększa proces apoptozy (obumierania) komórek nowotworowych.

Hipertermia jest prawdopodobnie najsilniejszym, jak do tej pory znanym radiouczulaczem przez fakt, że działa głównie w środowisku niedotlenionym i kwaśnym, podczas gdy radioterapia działa najskuteczniej w środowisku bogatym w tlen i zasadowym. Hipertermia może zwiększyć działanie radioterapii pięciokrotnie poprzez zwiększenie cytotoksycznego efektu tej terapii (denaturacja DNA oraz interferencja z komórkowym systemem naprawy DNA).
Doświadczeni specjaliści z różnych dziedzin

Wszechstronność personelu Life Clinik sprawia, że podejmujemy się niesienia pomocy pacjentom w innych trudnych chorobach przewlekłych. Dzięki współpracy z laboratoriami biologii molekularnej prowadzimy nowoczesną diagnostykę endometriozy u kobiet i tym samym jesteśmy w stanie opracować indywidualny proces leczenia w tej uciążliwej chorobie. Pomagamy kobietom w przypadkach zaburzonej statyki dna miednicy a zwłaszcza w przypadkach wysiłkowego nietrzymania moczu. 

Life Clinic Katowice jest miejscem, w którym zgodnie z zasadami prehabilitacji jesteśmy w stanie optymalnie przygotować pacjenta do czekającej go ciężkiego leczenia, jakim niewątpliwie jest leczenie onkologiczne, niezależnie czy jest to leczenie chirurgiczne, radioterapia czy chemioterapia i tym samym ograniczamy możliwość wystąpienia powikłań w trakcie leczenia, jak i powikłań późnych ujawniających się po zakończeniu takiego leczenia.