Diagnostyka onkologiczna

Diagnostyka onkologiczna w Katowicach

Life Clinic to centrum diagnostyki onkologicznej, które oferuje kompleksowe podejście do wykrywania i monitorowania nowotworów. Nasze innowacyjne podejście opiera się na wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii, takiej jak maintrac®. Dzięki niemu możemy świadczyć usługi diagnostyczne na najwyższym poziomie, umożliwiając szybką reakcję oraz dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb pacjentów.

Badania wykonane w ramach diagnostyki onkologicznej:

 • Badanie ginekologiczne
  Skrupulatne ocenianie stanu narządów płciowych, umożliwiające wczesne wykrycie zmian
 • USG (Ultrasonografia)
  Precyzyjne obrazowanie narządów wewnętrznych, w tym guzów i zmian strukturalnych.
 • Kolposkopia
  Szczegółowa ocena szyjki macicy, pozwalająca na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości.
 • Badania genetyczne
  Analiza genów, która pomaga w określeniu predyspozycji genetycznych oraz indywidualnego ryzyka zachorowania na nowotwory.
 • Badanie krwi maintrac®
  Badanie krwi pod kątem krążących komórek nowotworowych. Pozwala ono na wczesne wykrycie potencjalnych nawrotów.

Diagnostyka onkologiczna maintrac® - nowoczesne narzędzie walki z nowotworami

Choroby nowotworowe są różnorodne, a skuteczność terapii może być zróżnicowana. Dlatego tak istotne jest długookresowe monitorowanie efektów leczenia. Nowoczesne podejście diagnostyczne, jakim jest maintrac®, umożliwia nam dokładną obserwację aktywności komórek nowotworowych we krwi. Ta funkcjonalna metoda diagnostyczna pozwala na oznaczenie ilości żywych krążących komórek nowotworowych, co umożliwia bezpośrednią obserwację aktywności nowotworu. Dzięki maintrac® możemy także zbadać różne substancje aktywne bezpośrednio w tych komórkach, co pozwala ocenić prawdopodobieństwo skuteczności leków i dostosować terapię indywidualnie.

Główne korzyści:

 • Wczesne rozpoznanie nawrotu aktywności nowotworu
 • Kontrola leczenia
 • Dopasowanie leczenia
 • Obserwacja długookresowa także po zakończeniu leczenia

Diagnostyka maintrac® na różnych etapach leczenia nowotworów

1. Leczenie neoadiuwantowe:
Przedoperacyjna chemioterapia neoadiuwantowa często jest stosowana w przypadku raka piersi. maintrac® pozwala monitorować reakcję komórek nowotworowych na terapię, co pozwala lekarzom na dokładniejsze dostosowanie dalszych działań.

2. Po operacji:
Operacje mogą powodować uwalnianie komórek nowotworowych do krwiobiegu. maintrac® umożliwia monitorowanie tego procesu oraz kontrolowanie skuteczności leczenia po zabiegu.

3. Leczenie Adiuwantowe:
Chemioterapia adiuwantowa ma na celu zwalczanie pozostałych w organizmie komórek nowotworowych oraz niezdiagnozowanych przerzutów. maintrac® pozwala na testy aktywności potencjalnych substancji aktywnych, pomagając lekarzom wybrać najskuteczniejszą terapię.

4. W hormonoterapii (Terapia endokrynna):
Terapia endokrynna po operacji ma na celu zahamowanie rozwoju komórek nowotworowych. maintrac® pozwala kontrolować liczbę tych komórek oraz określać receptorów hormonalnych, co pozwala na lepsze dostosowanie terapii endokrynnej.

5. Pod koniec hormonoterapii (Terapia endokrynna):
maintrac® pozwala ocenić skuteczność hormonoterapii oraz sprawdzić, czy dalsze leczenie będzie korzystne dla pacjentki. W razie wzrostu liczby komórek, można rozważyć modyfikację terapii.

Nie tylko szybka diagnostyka onkologiczna

W Life Clinic oferujemy błyskawiczne badania onkologiczne, które pozwalają na szybkie uzyskanie wyników, umożliwiając skuteczne podjęcie terapii w razie potrzeby. Nasza diagnostyka jest precyzyjna i niezwykle rzetelna, co pozwala na szybkie działanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Jednak szybka diagnostyka onkologiczna to nie wszystko. Zapewniamy również wsparcie emocjonalne oraz opiekę indywidualnie dostosowaną do potrzeb każdego pacjenta. Wierzymy, że odpowiednie podejście do leczenia oraz zaawansowane technologie diagnostyczne mogą przyczynić się do skutecznej walki z nowotworami i poprawy jakości życia naszych pacjentów.

Dlaczego warto rozważyć dodatkową diagnostykę onkologiczną?

Diagnostyka onkologiczna maintrac® to innowacyjna metoda, która pozwala na dokładne obserwowanie aktywności komórek nowotworowych w organizmie. Dzięki tej technologii możemy wcześniej zauważyć ewentualne zmiany oraz dostosować leczenie na bieżąco, zapewniając Ci najlepsze szanse na wyzdrowienie.

Najczęściej zadawane pytania przed konsultacją z diagnostyką onkologiczną

Ile trwa diagnostyka onkologiczna w Life Clinic?

Czas trwania diagnostyki zależy od rodzaju badań, które są konieczne w Twoim przypadku. Staramy się jednak jak najszybciej przeprowadzić badania, zachowując jednocześnie najwyższą dokładność.

Jakie wyniki badań muszę dostarczyć?

Przed przystąpieniem do diagnostyki omówimy z Tobą, jakie dokładnie badania będą konieczne. W zależności od Twojej sytuacji, mogą być wymagane różne rodzaje testów.

Dla kogo jest diagnostyka onkologiczna w Life Clinic?

Nasze badania są przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą dokładnie monitorować swoje zdrowie, zwłaszcza jeśli istnieje ryzyko wystąpienia nowotworu lub jeśli przechodzisz terapię onkologiczną.

Czy lecząc się w klinice onkologicznej można skorzystać z dodatkowej diagnostyki w Life Clinic?

Oczywiście, tak. Bez względu na miejsce leczenia, oferujemy nasze usługi diagnostyczne, pomagając Ci w monitorowaniu postępów terapii oraz reagowaniu na ewentualne zmiany w organizmie.

Nasza oferta
Diagnostyka
Diagnostyka onkologiczna

Kompleksowe podejście do wykrywania i monitorowania nowotworów

Kolposkopia

Precyzyjna metoda diagnostyczna z wykorzystaniem specjalnego urządzenia optycznego