Psychoonkologia

Psychoonkologia z najlepszymi specjalistami w Katowicach

Life Clinic Katowice to miejsce gdzie troska i wsparcie są podstawą w walce z rakiem. Psychoonkolog to niezwykły specjalista, którego misją jest dawanie wsparcia osobom dotkniętym chorobą nowotworową oraz ich bliskim. To właśnie psychoonkolog może pomóc zrozumieć, jak radzić sobie z negatywnymi emocjami, jakie niesie ze sobą diagnoza raka i proces leczenia. W naszej klinice oferujemy nie tylko podstawowe wsparcie, ale również praktyczne rozwiązania, które poprawią jakość życia osoby chorującej. Dowiedz się, dlaczego warto rozważyć wizytę u psychoonkologa i jakie korzyści możesz osiągnąć dzięki tej formie terapii.

Czym zajmuje się psychoonkolog?

Zadaniem psychoonkologa jest udzielenie wsparcia osobie chorującej i jej bliskim. Może to być wsparcie informacyjne, emocjonalne lub nawet pomoc w rozwiązywaniu praktycznych problemów związanych z leczeniem np. może poradzić sobie z negatywnymi emocjami związanymi z chorobą i leczeniem, opowiedzieć, jak wygląda leczenie, czego się można spodziewać w sytuacjach związanych z chorobą, nauczyć technik i zachowań poprawiających jakość życia osoby chorującej.

Dlaczego warto rozważyć wizytę u psychoonkologa?

Psychoonkolog może pomóc poradzić sobie z wyzwaniem jakim jest choroba i leczenie, skutecznie poradzić sobie z lękiem, złością, zniechęceniem oraz wszelkimi innymi trudnymi emocjami, które mogą towarzyszyć diagnozie nowotworu. W obliczu przerażającej rzeczywistości, psychoonkolog staje się pewnym przewodnikiem, który pomaga zrozumieć i zaakceptować własne uczucia. Dzięki specjalistycznemu wsparciu można nauczyć się przełamywać bariery strachu i odzyskiwać wiarę w siebie.

Jednocześnie, psychoonkolog jest kluczowym elementem w procesie odbudowy motywacji i sił potrzebnych do odzyskiwania zdrowia. Psychoonkolog wspierając pacjenta, pomaga odkryć wewnętrzną siłę do walki, umożliwiając pokonywanie trudności i stawianie czoła kolejnym wyzwaniom. Budowanie pozytywnego nastawienia i wiary w powrót do zdrowia jest niezwykle istotne, ponieważ wpływa nie tylko na aspekt emocjonalny, ale także na proces leczenia. Pacjenci, którzy czują wsparcie, są bardziej skłonni angażować się w terapię, przestrzegać zaleceń lekarskich i podejmować wysiłki w kierunku poprawy swojego stanu zdrowia.

Dlatego też, konsultacje z psychoonkologiem w Life Clinic Katowice nie są jedynie spotkaniem, gdzie można podzielić się swoimi obawami, ale stanowią drogę do odkrycia wewnętrznych sił, które pomogą przetrwać ten trudny okres. To szansa na rozwinięcie zdolności przystosowawczych, umożliwiających skuteczne radzenie sobie z wyzwaniem jakim jest choroba nowotworowa.

Najczęściej zadawane pytania przed rozpoczęciem terapii psychoonkologicznej

Czy konsultacja z psychoonkologiem może odbyć się on-line?

Tak, ale wcześniej trzeba ustalić taką metodę komunikacji i klient musi wyrazić na nią zgodę. W takim przypadku zarówno psychoonkolog jak i klient ze swojej strony dba o stworzenie warunków poufności.

O co może zapytać psychoonkolog osobę chorującą na raka?

To rozmówca decyduje o temacie rozmowy. Jeśli pacjent się zgodzi, psychoonkolog może poruszyć dowolny temat dotyczący życia osoby chorej. Na ogół na początku pyta o historię choroby, leczenia, dokuczające objawy, o to jak chory sobie z nimi radzi itp.

Czy na wizytę potrzebne są dokumenty?

Jest to zależne od decyzji klienta. Jeśli klient chce poruszyć ten temat, przywiezienie dokumentów może ułatwić rozmowę. To klient ma pełną kontrolę nad tym, komu i w jakim stopniu chce udostępnić swoje dokumenty. Twój komfort i zaufanie są dla nas najważniejsze więc nie będziemy na to nalegać.

Dla kogo są konsultacje z psychoonkologiem w Life Clinic Katowice?

Przede wszystkim dla osób, które chorują lub chorowały na nowotwory. Dodatkowo mogą zgłosić się osoby bliskie, wspierające chorych oraz takie, które boją się zachorować na tyle mocno, że obniża to jakość ich życia.

Czy lecząc się w klinice onkologicznej można skorzystać z konsultacji w Life Clnic?

Oczywiście, że tak. Jeśli jest się pacjentem oddziału onkologicznego można też poprosić o konsultacje w swoim szpitalu.

Nasza oferta
Dostępne terapie
Onkotermia

Zaawansowana terapia onkologiczna dla poprawy komfortu życia.

Fizjoterapia

Fizjoterapia zindywidualizowana – odbuduj z nami siłę.

Tlenoterapia

Oxygenoterapia Medyczna – Odżywcze Dla Twojego Ciała.

Dietetyka

Zbilansowana dieta, silniejszy organizm do walki z rakiem.

Psychoonkologia

Wsparcie psychologiczne dla silniejszego umysłu.