Maintrac – Unikalne badanie dostępne w Katowicach

„To nowotwór”. Diagnoza, która wywołuje paniczny lek, ból i rozpacz. Niezależnie od tego, czy dotyczy nas osobiście czy też dotyka bliskiej nam osoby. Jak opanować emocje i poszukać najlepszych rozwiązań? Co robić, aby strach nie dyktował nam warunków, a rzetelna wiedza pozwoliła na wybór najlepszej opcji walki z chorobą?

Już teraz katowicka klinika Life Clinic zajmująca się wsparciem chorych onkologicznie na każdym etapie leczenia otwiera przed pacjentami nową możliwość: badanie Maintrac® polecane przez Niemieckie Towarzystwo Onkologiczno-Hematologiczne.

Maintrac® to nic innego jak monitorowanie skuteczności

leczenia onkologicznego i chemioterapii.

Maintrac® jest badaniem krwi, które pozwala wykryć komórki nowotworowe, które opuściły guz i dostały się do krwioobiegu. Krążące komórki nowotworowe (CTC) mogą być przyczyną powstawania przerzutów odległych, a zatem są odpowiedzialne za postęp choroby nowotworowej. Przy użyciu badania Maintrac® można z powodzeniem monitorować skuteczność wdrożonego leczenia i ocenić czy zakończyło się ono sukcesem. W tym celu liczba krążących komórek nowotworowych określana jest kilkukrotnie: przed rozpoczęciem leczenia oraz w trakcie trwania terapii. Wzrost może sugerować progresje choroby i niską skuteczność  aktualnego leczenia.

Dodatkowo przy pomocy badania Maintrac® istnieje możliwość testowania in vitro skuteczności leków przeciwnowotworowych, co umożliwia indywidualne dopasowanie terapii do potrzeb pacjenta.

Korzyści dla pacjentów wynikające z przeprowadzenia badania Maintrac®:

  1. Ocena skuteczności chemioterapii: pacjenci, u których krążące komórki nowotworowe są całkowicie wyeliminowane lub ich ilość zostaje znacznie zmniejszona mają mniejsze ryzyko wystąpienia nawrotu choroby.
  2. Dobranie najskuteczniejszego leczenia w zaawansowanej chorobie nowotworowej: w przypadku zaawansowanej choroby nowotworowej, szczególnie jeżeli pacjent przeszedł kilka schematów chemioterapii, zaleca się przeprowadzenie badania chemowrażliwości i indywidualny dobór najskuteczniejszej terapii.