Prehabilitacja onkologiczna

Prehabilitacja onkologiczna zwiększa szanse na wyzdrowienie​

W artykule „Głos Pacjenta Onkologicznego” Lek. Sebastian Opaliński, koordynator Poradni Prehabilitacji Onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie, zwraca uwagę na kluczową rolę prehabilitacji w efektywnym leczeniu osób zmagających się z chorobami nowotworowymi. Chociaż nowoczesne terapie lekowe odgrywają istotną rolę w przedłużaniu życia pacjentów, pełne korzyści z tych technologii mogą być osiągnięte jedynie wtedy, gdy pacjent rozpocznie terapię w optymalnej kondycji zdrowotnej.

W grudniu 2022 r. Szpital Specjalistyczny w Brzozowie został uznany za „Lidera Roku 2022 w Ochronie Zdrowia – Innowacyjny Szpital” w konkursie Sukces Roku w Ochronie Zdrowia. To w tym szpitalu otwarto pierwszą w Polsce Poradnię Prehabilitacji Onkologicznej, której celem jest przygotowanie pacjenta do możliwie optymalnego stanu zdrowia przed rozpoczęciem leczenia onkologicznego.

Co to jest prehabilitacja onkologiczna?

Prehabilitacja to nowoczesne przygotowanie pacjenta do leczenia onkologicznego, obejmujące nie tylko przygotowanie do operacji, ale również do różnych form leczenia, takich jak radioterapia, chemioterapia czy immunoterapia. Opiera się ona na czterech filarach: przygotowaniu żywieniowym (dietetyka kliniczna), wdrożeniu do aktywności fizycznej i fizjoterapii (fizjoterapia onkologiczna), pomocy w rezygnacji z nałogów oraz wsparciu psychologicznym (psychoonkologia).

Lek. Sebastian Opaliński podkreśla, że prehabilitacja jest szczególnie istotna, biorąc pod uwagę, że współczesne leczenie onkologiczne często obejmuje różne formy terapii, a przygotowanie pacjenta do leczenia już na etapie diagnostyki może zmniejszyć ryzyko powikłań, skrócić czas hospitalizacji i zwiększyć skuteczność terapii.

Kiedy jest czas na prehabilitację?

W poradniach prehabilitacyjnych pacjenci, jeszcze przed rozpoczęciem leczenia, są objęci kompleksową opieką. Proces diagnostyczny, który często trwa kilka tygodni, jest efektywnie wykorzystywany na wprowadzenie prehabilitacji. W przypadku braku dostępu do poradni prehabilitacyjnej, pacjenci często czekają na wyniki badań bez aktywnego zaangażowania w poprawę swojego stanu zdrowia. W poradniach prehabilitacyjnych pacjenci są natomiast aktywnie wspierani i przygotowywani do leczenia.

Prehabilitacja w Life Clinic

Warto również podkreślić, że prehabilitacja nie jest jedynie domeną szpitali, ale odgrywa istotną rolę w naszej placówce Life Clinic. W naszym nowoczesnym gabinecie w Katowicach prehabilitacja jest integralną częścią podejścia do leczenia pacjentów onkologicznych. Działania prehabilitacyjne w Life Clinic są ukierunkowane na poprawę ogólnej kondycji fizycznej i psychicznej pacjenta przed rozpoczęciem terapii, co przekłada się na zwiększenie skuteczności leczenia oraz poprawę jakości życia osób borykających się z chorobami nowotworowymi. Takie holistyczne podejście do opieki zdrowotnej podkreśla znaczenie prewencji i przygotowania organizmu do trudności związanych z terapią onkologiczną.

 

Wizja przyszłości - prehabilitacja w całej Polsce

Lek. Sebastian Opaliński w swoim artykule wyraża nadzieję, że idea prehabilitacji onkologicznej zyska na popularności i że w przyszłości tego typu poradnie będą dostępne dla pacjentów w całej Polsce. Współpraca między instytucjami medycznymi, rządem, a także organizacjami pozarządowymi może przyczynić się do rozwoju prewencji i przygotowania pacjentów do skutecznego leczenia onkologicznego. Zdecydowanie popieramy to stanowisko.